GRBOVNA PLOŠČA ELIASA SCHLAFFERJA IZ ULMA

Narodni muzej Slovenije Metelkova, od 25. maja 2009

1-GrbovnaPlosca-vNarodni muzej Slovenije je leta 2005 pridobil bogato ornamentirano slikano okno z napisom Elias Schlaffer, Burger zu Ulm. Vitraj je signiran AD in datiran 1601. Grbovne plošče so bile dokaj pogost del opreme interierjev. Služile so kot okrasna stekla, vdelana v vrata prostorov ali omar in tudi kot del večjih okenskih stekel.
Glede na preiskave in restavratorske postopke lahko ugotovimo, da je grbovna plošča nedvomno iz časa, ki ga označuje letnica na njej. Raziskave provenience, predvsem pa samega Eliasa Schlafferja, ki nam bodo pomagale predmet postaviti v širši okvir, pa nas še čakajo.
Cilj restavratorske naloge je bil ohraniti originalne svinčene profile ter stekla zlepiti in dopolniti z epoksidno smolo z uporabo enostranskega transparentnega kalupa. Ob restavriranemu vitraju lahko preberete tudi več o opravljenih konservatorsko-restavratorskih postopkih.

Avtorji: dr. Mateja Kos in mag. Gorazd Lemajič (Narodni muzej Slovenije); Saša Snoj in doc. mag. Tamara Trček Pečak (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Restavratorstvo)

Fotografija: Grbovna plošča Eliasa Schlafferja iz Ulma (po konserviranju-restavriranju; foto: Saša Snoj)