ICONOTHECA VALVASORIANA

Narodni muzej Slovenije Metelkova, od 8. do 30. aprila 2009

1-Iconotheca ValvasorianaMonumentalna faksimilirana zbirka Iconotheca Valvasoriana vsebuje 7752 znanstvenokritično obdelanih grafičnih listov, ki so zvezani v sedemnajstih zvezkih velikega formata. Zvezki so oštevilčeni od 1 do 18, saj četrti ni ohranjen. Listi so razporejeni po tematiki - upodobitve Stare in Nove zaveze, podobe svetnikov, Marije, Jezusa. Raznoliki so prizori iz posvetnega življenja - gledališke predstave, matematične in geometrijske priprave, zemljevidi, grbi, mestne vedute, pristanišča, noše, upodobitve kmetov, beračev, norcev, karikature, živalski in rastlinski svet, pa motivi iz antičnih legend in portretna grafika. Med drugimi nemškimi, nizozemskimi, francoskimi, italijanskimi, angleškimi in flamskimi avtorji so tudi A. Dürer, A. Clouet, D. Teniers, A. Mantegna, L. v. Leyden, L. Cranach.
Izvirnik Iconothece Valvasoriane hrani Biblioteka Metropolitana zagrebške nadškofije. Faksimilni natis grafične zbirke J. V. Valvasorja je izdala Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Vodja projekta in urednik faksimilne izdaje je dr. Lojze Gostiša.

Avtorica: dr. Anja Dular, Narodni muzej Slovenije