Avtorske pravice

Vsi podatki (besedilo, fotografije in druge informacije) na spletnih straneh Narodnega muzeja Slovenije so avtorsko zaščiteni in so avtorska last Narodnega muzeja Slovenije. Komercialna uporaba vsebine spletne strani Narodnega muzeja Slovenije brez pisnega dovoljenja je strogo prepovedana.
Uporabniki lahko besedilo in fotografije uporabljajo le v nekomercialne in izobraževalne namene.

Druge informacije, ki se nanašajo na zaščito avtorskih pravic oziroma na naročilo in reprodukcijo fotografij muzejskih predmetov, ki jih v svojih zbirkah hrani Narodni muzej Slovenije:

Pravila za objavo fotografij

Preberi več ...

1. Najem oz. nakup fotografije, diapozitiva ali digitalne fotografije ne zajema dovoljenja za objavo fotografije v kakršni koli obliki. Avtorska zaščita za vse fotografije ostaja v lasti NMS.

2. Za najem oz. nakup fotografije izpolnite poseben formular.

3. Če potrebujete fotografijo za objavo, morate zaprositi za pravico do objave. NMS bo izdal račun v skladu s cenikom. Pravica do objave zavisi od upoštevanja spodaj navedenih pogojev:

a. Ob vsaki reprodukciji bo navedeno "ime in priimek avtorja fotografije, Narodni muzej Slovenije" oziroma "Narodni muzej Slovenije", če ime avtorja ni dostopno.
b. Nobena reprodukcija ne bo uporabljena v komercialne oglaševalske namene. Če je objavljen le del reprodukcije, mora v podnaslovu pisati "detalj".
c. V primeru barvnih reprodukcij morajo biti korekture predložene NMS v potrditev. V primeru slabe kvalitete reprodukcije si NMS pridržuje pravico, da ne dovoli objave reprodukcije.
d. V skladu s cenikom bo zaračunana primerna odškodnina za pravico do objave reprodukcije. Obvezen izvod publikacije, v kateri je bila objavljena reprodukcija, bo poslan knjižnici NMS.
e. Separati vseh člankov z objavo reprodukcij bodo poslani NMS. V kolikor to ni mogoče, bo uporabnik NMS poslal točen citat, kje je bila reprodukcija objavljena.

4. Dovoljenje za objavo se nanaša samo na eno izdajo v enem jeziku (v kolikor ni drugače opredeljeno). Podeljene pravice niso ekskluzivne in za vsako nadaljnjo uporabo fotografije je potrebno ponovno zaprositi. Pravico do uporabe fotografije v multimedijih ureja poseba pogodba.

5. Uporaba fotografij muzejskih predmetov, ki jih ni dobavil NMS, ni dovoljena.

Cenik

Preberi več ...

Naročilo oz. nakup fotografij

Barvni diapozitivi formata 10 x 13 cm  
Osnovna izposojnina (3 mesece) 37,56 EUR
Podaljšanje izposojnine / mesec 14,61 EUR
Nova fotografija predmeta, vključujoč izposojnino 75,11 EUR
Nova fotografija slike, risbe, grafike, vključujoč izposojnino 54,25 EUR  
Nova fotografija novca ali medalje, vključujoč izposojnino 58,42 EUR /stran
Nadomestilo za izgubljen ali poškodovan diapozitiv 125,19 EUR


Barvni diapozitivi formata 120 (6 x 6 cm oz. 6 x 9 cm)  
Osnovna izposojnina (3 mesece) 12,52 EUR
Podaljšanje izposojnine / mesec 16,69 EUR
Nova fotografija predmeta 46,74 EUR
Nova fotografija slike, risbe, grafike 33,80 EUR
Nova fotografija novca ali medalje 36,30 EUR /stran
Nadomestilo za izgubljen ali poškodovan diapozitiv 78,03 EUR


Barvni diapozitivi formata 135 (24 x 36 mm)  
Nova fotografija predmeta 17,94 EUR
Nova fotografija slike, risbe, grafike 17,94 EUR
Nova fotografija novca ali medalje 17,94 EUR /stran


Fotografije    
Velikost Č/B Barvno
13 x 18 cm 6,26 EUR 6,26 EUR
18 x 24 cm 7,09 EUR 7,09 EUR
24 x 30 cm 16,69 EUR 16,69 EUR
406 x 305 mm 25,04 EUR 25,04 EUR
500 x 406 mm 33,38 EUR 33,38 EUR

Če muzej nima negativa, je potrebno k zgornjim cenam dodati še naslednje stroške:

  Č/B Barvno
Fotogr. predmeta 22,95 EUR 23,79 EUR
Fotogr. risbe, skice, grafike 12,52 EUR 15,86 EUR
Fotogr. novca ali medalje 10,43 EUR /stran 11,27 EUR /stran


Digitalni posnetki  
Obstoječi digitalni posnetek 12,52 EUR
Nov posnetek predmeta 33,38 EUR
Nov posnetek risbe, skice, grafike, razglednice 18,78 EUR
Nov posnetek novca ali medalje (cena za eno stran) 20,86 EUR

Nakup fotografije ali diapozitiva ne vsebuje pravice do objave. V tem primeru je potrebno zaprositi za pravico do objave fotografije.

Izobraževalni popust v višini 40 % za črno-bele in 35 mm diapozitive odobravamo učencem, študentom, učiteljem in predavateljem za raziskovanje, šolske projekte, diplomske in druge naloge. Popust ne velja za fotografije, ki bodo objavljene v publikaciji.

V cenah nista vključena DDV in poštnina. V cenah digitalnih posnetkov ni vračunan CD ROM.

Cenik dovoljenj za objavo fotografije (licenčnina)

Ni razlik v ceni dovoljenja za objavo Č/B ali barvne fotografije.

Vse cene veljajo za eno izdajo knjige, za vsako naslednjo izdajo odobrimo 50 % popust. Cena se nanaša na več kot polstransko objavo fotografije. Cena v oklepaju se nanaša na manj kot polstransko objavo fotografije.

A Ena država Svet (en jezik) Svet (vsi jeziki)
Knjige, razglednice, revije, časopisi 41,73 EUR 75,11 EUR 150,23 EUR
Akademske izdaje (strokovne knjige in revije) 18,78 EUR 50,08  EUR 75,11 EUR
Šolske knjige 12,52 EUR    
Naslovnice knjig, revij 187,78 EUR 250,38 EUR 312,97 EUR
CD ROM, internetne strani, uporaba v filmih, video 37,56 EUR 75,11 EUR 250,38 EUR
B      
Božične razglednice (licenca za 3 leta) 150,23 EUR    
Koledarji, plakati (licenca za 3 leta) 250,38 EUR    
Ovitki za CD ali video (licenca za 3 leta) 250,38 EUR    
Ovojni papir ali vrečke (licenca za 3 leta) 375,56 EUR    
C      
Reklame - licenca za 1 leto 250,38 EUR    
TV reklame (3 mesece) 375,56 EUR    


Pravica oz. dovoljenje za objavo (licenčnina) na CD ROM / multimedia

Za eno državo Č/B Barvno
Založnik
108,50 EUR
108,50 EUR
Izobraževanje 54,25 EUR 54,25 EUR
Za vse države    
Založnik 216,99 EUR 216,99 EUR
Izobraževanje 108,50 EUR 108,50 EUR

Do treh ur 121,01 EUR
Poldnevno delo ekipe 146,05 EUR
Celodnevno delo ekipe 229,51 EUR

Za izobraževalne oddaje velja popust 20 %. Ob oceni, da oddaja prispeva k promociji NMS, je dovoljenje za snemanje lahko brezplačno.

V primeru angažiranja strokovnih kadrov (izbira gradiva, izjave) se zaračuna dodatno plačilo na strokovnjaka  16,69 EUR/uro.


Podrobnejše informacije dobite na naslovu:

Narodni muzej Slovenije
Tomislav Kajfež, mag.
Prešernova 20
SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 1 24 14 478
e-pošta: tomo.kajfez[@]nms.si