JAVNO NAROČILO: Dobava električne energije za obdobje 2014–2016

10. 1. 2014

Priloge:

Razpisna dokumentacija (PDF).
Razpisna dokumentacija (Word).

Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov (PDF).

Naročnik Narodni muzej Slovenije je na podlagi utemeljenih pripomb ponudnika, ki jih je le-ta navedel na Portalu javnih naročil, spremenil razpisno dokumentacijo na obrazcih OBR-3 in OBR-8.

Popravljena razpisna dokumentacija (20. 1. 2014) (PDF).
Popravljena razpisna dokumentacija (20. 1. 2014) (Word).
Spremenjena obrazca OBR-3 in OBR-8 (20. 1. 2014) (Word).