Raziskovalni program Predmet kot reprezentanca, okus, ugled, moč. Raziskave materialne kulture na Slovenskem

Sodelujoči ustanovi:
Filozofska fakulteta UL, Institut »Jožef Stefan«

Raziskovalci:
doc. dr. Mateja Kos Zabel (vodja), dr. Anja Dular, dr. Tomaž Lazar, dr. Maja Lozar Štamcar, dr. Alenka Miškec, dr. Andrej Šemrov, Zora Žbontar, doc. dr. Katja Mahnič (FF UL), dr. Marijan Nečemer (IJS), Saša Rudolf, mlada raziskovalka, in Gašper Oitzl, tehnični sodelavec.

Trajanje programa:
1. 1. 2013–31. 12. 2017

Viri financiranja:
Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
 

Na fotografiji: Analiza secesijske vaze na Institutu Jožef Stefan (foto: Žiga Šmit)

O PROGRAMU
Naše raziskave, ki potekajo že od leta 1984, imajo nalogo interpretirati svet predmetov od časov, ko je postajal slovenski, do sedanjosti. Zato nadaljujemo odkrivanje mehanizmov, zaradi katerih je v njem nastal prav tak svet predmetov, kot je. Dosedanje preučevanje tega problema je navrglo dragocena znanja in spoznanja, pokazalo pa se je tudi, kako pomemben segment zgodovinopisja je materialna kultura.

Cilji raziskav v tem programu so razširitev in poglobitev znanja o materialni kulturi / premični kulturni dediščini na Slovenskem v obdobju od srednjega veka do danes. Predpostavka naših raziskav je, da morata pri vsestranskem obravnavanju premične kulturne dediščine združiti moči humanistika in naravoslovje, da bi bili rezultati čim bolj relevantni. Zato poleg že znanih in uveljavljenih postopkov za določanje avtorstva, materiala, datacije, provenience in interpretacijo uporabljamo naravoslovne analize muzejskih predmetov. Tudi na področju humanistike so naše raziskave interdisciplinarne in segajo na področja zgodovine, bibliotekarstva, numizmatike in umetnostne zgodovine. Kombinacija teh komplementarnih ved se v praksi izkazuje za zelo koristno za večplastno raziskovanje naše teme.


 

 

 

 

 

 

Na fotografiji: Analiza beloprstene keramike na Institutu Jožef Stefan.
(Foto: Žiga Šmit)

 

 

 

 

 


Na fotografiji: Transkripcija inventarja ljubljanske steklarne iz leta 1564. Transkribirala: dr. Maja Žvanut.

 

 

 

 


Na fotografiji: Radiografske preiskave najstarejših topov iz zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož v letih 2010/11. Analize z izotopom Ir192 je opravila ekipa podjetja IMP NDT d.o.o. pod vodstvom Ferdinanda Ucmana. (Foto: Tomaž Lazar)