JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Čiščenje objekta NMS – Metelkova

14. 10. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

15. 10. 2015

Popravljeni obrazec 6b (PDF)
Popravljeni obrazec 6b (Word)