EMONSKI MEŠČAN – POZLAČEN BRONAST KIP

»Emonec«, kot se je za pozlačen bronast kip uveljavilo ime, je edini ohranjen spomenik civilni osebi s kipom na stebru s celotnega območja nekdanjega Rimskega imperija. Ohranjeni so le še trije takšni spomeniki, ki pa vsi predstavljajo cesarje. 
 
Kip emonskega meščana je malo manjši od naravne velikosti, visok je 145 cm, in prikazuje mladega moškega iz časa cesarja Trajana, oblečenega v togo – značilno rimsko oblačilo, ki so ga smeli nositi le svobodni rimski državljani. Celoten nagrobni spomenik, sestavljen iz stebra, kapitela in kipa, je v višino meril okoli pet metrov in že od daleč pritegnil pozornost popotnika, ki se je Emoni približeval s smeri Trojan.
 
V lapidariju Narodnega muzeja Slovenije si lahko ogledate originalni kip emonskega meščana, na stalni razstavi pa rekonstrukcijo celotnega nagrobnega stebra v naravni velikosti.
 
Tukaj si lahko ogledate kratek dokumentarni film o znamenitem kipu.
 
 
Od kod izvira
Kip je bil najden leta 1836 pri kopanju temeljev za današnjo stavbo Kazina v središču Ljubljane. Ker kip ni bil strokovno izkopan, o videzu groba vemo malo.
 
Koliko je star
Kip je bil izdelan na začetku 2. stoletja, v času, ko je bilo območje današnje Slovenije del Rimskega imperija. Naše ozemlje je bilo za Rimljane velikega strateškega pomena. Preko njega so namreč vodile glavne poti iz Italije v Podonavje in naprej na Vzhod. Rimljani so se na naše področje začeli naseljevati po ustanovitvi kolonije Akvileje (Oglej). Naši kraji pa so dokončno prišli pod rimsko nadoblast za časa Oktavijana (poznejši cesar Avgust). V letih 35–33 pr. n. št. je namreč mejo premaknil vse do Donave, pozneje pa je rimski državi mirno priključil še Noriško kraljestvo. Osvojena področja so postala del imperija in so bila vključena v Ilirik, provinco Panonijo in provinco Norik. Najstarejša rimska kolonija na območju današnje Slovenije je bila Emona. 
 
Kako je bil narejen
Kip mladega moškega je bil ulit iz brona in pozlačen. Nasajen je bil na železno palico, ki je bila zalita v kamniti podstavek. Ta je stal na korintskem kapitelu, s katerim se je zaključeval steber. Oglejte si krajši dokumentarni film o spomeniku.
 
Zanimivosti
Kip so že v antiki popravljali, kar kažejo zakovice, s katerimi so na vsaj treh mestih na kip z notranje strani pritrdili podloge.
Leta 1947 je bil kip zaradi padca močno poškodovan. Sprednji zgornji del trupa je bil razbit na številne kose. 

Podatki

  • Ime predmeta: Emonski meščan
  • Kratek opis: Emonski nagrobni spomenik, ki se je najverjetneje zgledoval po Trajanovem stebru v Rimu. Spomenik je bil sestavljen iz spodnjega dela z napisom, stebra, kapitela in kipa na podstavku. V višino je meril okoli pet metrov.
  • Datacija: 1. tretjina 2. stoletja n. št.
  • Material: Pozlačen ulit bron
  • Mere: Višina: 145 cm
  • Najdišče: Pri kopanju temeljev za stavbo Kazina, ob današnjem Kongresnem trgu v Ljubljani, Slovenija
  • Inv. št.: R 2467
  • Na ogled: Stalna razstava Rimski lapidarij Narodnega muzeja Slovenije v Narodnem muzeju Slovenije


Za nadaljnje branje

  • Janka Istenič: Stebrni nagrobni kip iz Emone. Arheološki vestnik 64, 2013, str. 149–175.
  • Janka Istenič: Rimske zgodbe s stičišča svetov. Katalog razstave. Ljubljana 2014, str. 80–81.