IDOL Z LJUBLJANSKEGA BARJA

Zaradi postavitve nove stalne razstave si idola od 2.9.2019 do 22.11.2019 ne bo mogoče ogledati. 
 
Na območju kolišč pri Igu je bila med številnimi najdbami odkrita posoda iz žgane gline, oblikovana kot shematizirano človeško telo z ornamentom, ki predstavlja vezeno obleko. Ni mogoče potrditi, koga vaza predstavlja, oblečeno žensko ali moškega oziroma človeško telo z živalsko glavo, skoraj gotovo pa je, da gre za kultni predmet.
 
Motiv križa, ki se na vazi pojavi štirinajstkrat, je prastari simbol svetlobe, sonca in življenja. Zdi se, da so koliščarji skušali osmisliti naravne pojave in jih beležili. Oblika kipca se povezuje s podobo ozvezdja Orion v zimskem času, kar naj bi nakazovalo njegovo koledarsko vlogo.
 
Najdba je izjemna zaradi upodobljene simbolike, kar je odraz bogatega miselnega in verovanjskega sveta koliščarjev z Ljubljanskega barja. V tehnološkem in duhovnem smislu vaza skupaj z drugimi raziskavami nakazuje osrednje mesto ižanskih kolišč v tem delu Evrope.
 
 
 
 
 
 
Podatki
 
Za nadaljnje branje
  • Anton Velušček: Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje. Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan (Situla 44), Ljubljana 2007, str. 151–168.
  • Peter Turk: Koliščarji. Stopinje v preteklost: Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 2006, str. 76–77.