Vodeni ogled razstave Umetnost za vsakdan. SLOVENSKO MODERNISTIČNO STEKLO

Nedelja, 30. aprila 2017, ob 11. uri v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova

Vabimo vas na vodeni ogled nove občasne razstave Umetnost za vsakdan. SLOVENSKO MODERNISTIČNO STEKLO.

Vstopnina po ceniku, za vodstvo ni doplačila.


Na fotografiji:
Levo: Miha Kerin, Janez Koželj, Jože Krisper, dva kozarca, tri steklenice, trije nastavki za vazo, serija »Komplet steklenih mersko in oblikovno usklajenih uporabnih predmetov«, Steklarska šola Rogaška Slatina, 1972, hrani Muzej za arhitekturo in oblikovanje (foto Tanja Lažetić).
Desno: Ljubica Ratkajec Kočica, skleda, del servisa za kompot, Steklarna Boris Kidrič, pred 1970, hrani Muzej za arhitekturo in oblikovanje (foto Tanja Lažetić).