CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum)

Program: Interreg SLO-HR, Prednostna os 2 Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma

Vrednost projekta: 1.779.988,15 EUR 
 
Viri financiranja: Projekt CLAUSTRA+ je sofinanciran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška Evropskega sklada za regionalni razvoj (85%) in lastnih sredstev (15%).
 
Trajanje projekta: 30 mesecev (01. 08. 2017–31. 01. 2020)
 
O projektu:
Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Poteka v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji in predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem.
Ker so posamezni deli ohranjene dediščine izredno razdrobljeni, pogosto nedostopni in neustrezno konservirani ter prezentirani, je potrebno povečati njihovo prepoznavnost v smislu skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma.
 
V okviru projekta se bodo odvijale različne aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Projekt vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične poti in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo proizvoda (vključno s spletno stranjo in mobilno aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni javni dogodki, doživljajska vodstva). Za stabilno upravljanje in razvoj celovitega proizvoda bo vzpostavljen tudi čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte. Večja privlačnost destinacije CLAUSTRA bo dosežena preko aktivnega ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in informacijske dostopnosti, vključno z vzpostavitvijo treh didaktičnih informacijskih točk. Pospešili bomo tudi turistični razvoj programskega območja in ustvarili eno izmed najprivlačnejših destinacij na tem območju Evrope, ki lahko stopi ob bok sorodnim destinacijam v tujini. 
 
Projektna skupina NMS:
Jure Kusetič, vodja projekta
Saša Rudolf, strokovna sodelavka
prof. dr. Peter Kos, strokovni sodelavec
dr. Edisa Lozić, strokovna sodelavka
 
Ostali projektni partnerji