Predavanje iz cikla »Prvi torek v mesecu«: Branko Kerman, KELTI SO TÜDI TÜ

Torek, 7. novembra 2017, ob 18. uri, Metelkova

Avtor razstave Kelti so tüdi tü bo predstavil obdobje mlajše železne dobe (latensko obdobje), ki so ga posebej zaznamovali Kelti. Nova odkritja kažejo, da je bil naš prostor zelo povezan s keltskim svetom v panonskem in širšem srednjeevropskem prostoru. Keltski prebivalci v Prekmurju so se preživljali s poljedelstvom in živinorejo. Pomembno vlogo med obrtnimi dejavnosti, poleg tkalstva in kovaštva, je imelo lončarstvo. Med preprostimi prebivalci pa so bili pokopani tudi bojevniki, kar kaže na razslojenost in hkrati vojaško naravnanost družbe.

Brezplačno.