SPOROČILO ZA JAVNOST: Trije sodelavci NMS prejemniki odličij Mirka Šubica za leto 2017

Ponedeljek, 20. novembra 2017

Ponosni smo, da so letos med slavljenci kar trije sodelavci Narodnega muzeja Slovenije!
 
Nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo je prejela Gojka Pajagič Bregar, priznanji Mirka Šubica pa sta prejela Miran Pflaum in Gorazd Lemajič s sodelavci.
 
 
OBRAZLOŽITVE
 

 


Dr. Gojka Pajagič Bregar, upokojena sodelavka Narodnega muzeja Slovenije, je prejela nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo na področju ohranjanja, predstavljanja in populariziranja tekstilne dediščine na Slovenskem ter za vizionarsko vodenje in razvoj Društva restavratorjev Slovenije.

 
Dr. Gojka Pajagič Bregar je svojo muzejsko strokovno pot začela kot prva konservatorka-restavratorka in hkrati kustodinja zbirke tekstilij v Narodnem muzeju Slovenije ter se pri tem izkazala kot domiselna strokovnjakinja in predana raziskovalka.
Strokovno delo dr. Gojke Pajagič Bregar, muzejske svetovalke in konservatorsko-restavratorske svetnice, pokriva zelo širok spekter muzejskega dela. Njeno pionirsko delo pri pripravi standardov za muzejsko konservatorsko-restavratorsko delavnico za tekstil je bilo v pomoč in oporo sorodnim delavnicam, ki so se razvile v drugih slovenskih muzejih. Pri raziskovanju in konserviranju-restavriranju tkanin ji je uspelo povezati slovenske strokovnjake in ustanove v projekte, ki so presegali ustaljene okvire in delovne prakse v Sloveniji in so preplet raziskovalnega dela, konservatorsko-restavratorskih posegov, objavljanja in populariziranja stroke in tekstilne dediščine širšemu občinstvu. Njena izvrstnost na področju strokovnega muzejskega dela je plod interdisciplinarnosti področij njenega delovanja in izjemne sposobnosti za odkrivanje in povezovanje vrhunskih sodelavcev.
 
 
Svoje dosežke je redno predstavljala s predavanji in objavami v strokovnih publikacijah doma in v tujini, kar je razvidno iz njene obsežne bibliografije. V mednarodnem prostoru se je izkazala s sodelovanjem z muzejskimi in raziskovalnimi ustanovami ter restavratorskimi delavnicami v srednjeevropskem prostoru in v jugovzhodni Evropi. Sodelovala je na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih konservatorjev-restavratorjev doma, kjer je mnoga tudi organizirala, in tudi v tujini, kjer je bila cenjena sodelavka in predavateljica. Zenit svojega strokovnega dela je dosegla s pridobitvijo naziva konservatorsko-restavratorske svetnice leta 2010 in z doktorsko disertacijo leta 2012.
Ob svojem raziskovalnem delu je bila ves čas naklonjena tudi skupnosti, v kateri je ustvarjala. Zmogla in želela je izpostaviti in pohvaliti posameznike in skupine, ki so v konservatorsko-restavratorski stroki izstopali s svojimi dosežki. Njena prizadevanja je konservatorska-restavratorska skupnost nagradila s posebnim zaupanjem in priznanjem, saj je bila dvakrat zapored izvoljena za predsednico Društva restavratorjev Slovenije. Stanovsko organizacijo je popeljala iz težkega obdobja in ji vrnila ugled med člani, v prostoru slovenskih kulturniških strokovnih društev in pri Ministrstvu za kulturo, ki je po prvih letih njenega vodenja in izpeljanem programu znova prepoznalo društvo kot kakovostnega sogovornika in gonilo strokovnega napredka v Sloveniji. 
Na pobudo Gojke Pajagič Bregar je Društvo restavratorjev Slovenije pred desetimi leti začelo podeljevati stanovske nagrade in priznanja Mirka Šubica ter častna članstva v društvu restavratorjev Slovenije. Obilica odličnih kandidatov in vsakoletno podeljevanje sta velika hvalnica konservatorsko-restavratorski stroki in njen največji praznik.
Za delo na področju ohranjanja, predstavljanja in populariziranja tekstilne dediščine na Slovenskem ter za vizionarsko vodenje in razvoj Društva restavratorjev Slovenije je Društvo restavratorjev Slovenije v letu 2017 podelilo Gojki Pajagič Bregar nagrado za življenjsko delo.
 

Mag. Gorazd Lemajič in sodelavci dr. Martin Kavčič, Iztok Lemajič, Vojko Anzeljc in Sašo Kolarič so priznanje Mirka Šubica prejeli za izjemno uspešno izpeljan projekt »Aljažev stolp. Ta pleh ima dušo!«, ki vključuje potujočo razstavo in dokumentarno-igrani film, in za pripravo konservatorskega načrta za Aljažev stolp.

Skupina strokovnjakov, ki jih je vodila zamisel o ohranitvi izjemnega kulturnega spomenika državnega pomena na vrhu Triglava, se je z veliko predanostjo in strokovnim pristopom lotila izdelave rekonstrukcije Aljaževega stolpa na enak način in iz enakih kosov pločevine, kot je to storila ekipa Jakoba Aljaža pred več kot stotimi leti. Gorazd Lemajič iz Narodnega muzeja Slovenije in Martin Kavčič iz Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta pripravila obsežen konservatorski načrt, katerega del so temeljite naravoslovne preiskave. Vzporedno s preiskavami stolpa in izdelavo njegove kopije je nastal tudi dokumentarni film »Aljažev stolp. Ta pleh ima dušo!« v realizaciji Vojka Anzeljca in Saša Kolariča iz Produkcijske skupine Mangart ter Iztoka in Gorazda Lemajiča. Film pomeni dragocen prispevek k popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke in s tem širi zavest o varovanju in ohranjanju kulturne dediščine.
 
 
Pomembno sporočilo zgodbe o stolpu, njegovi zgodovini in pomenu za Slovence od nastanka do danes je podajala potujoča razstava, ki je nagovarjala obiskovalce k odgovornemu odnosu do Aljaževega stolpa in varovanju kulturne dediščine nasploh pod vodstvom Gorazda in Iztoka Lemajiča.
Film in razstava sta ob predstavitvah v Sloveniji gostovala tudi v Italiji, Švici, na Češkem in Hrvaškem in s tem pripomogla k prepoznavnosti slovenske zgodovine in pomembnosti konservatorsko-restavratorske stroke.
Vsa njihova prizadevanja so izjemen prispevek k raziskovanju, hranjenju, zaščiti in populariziranju kulturne dediščine in konservatorsko-restavratorske stroke, zato je Društvo restavratorjev Slovenije podelilo Gorazdu Lemajiču in sodelavcem Martinu Kavčiču, Iztoku Lemajiču, Vojku Anzeljcu in Sašu Kolariču priznanje Mirka Šubica za leto 2017.
 

Mag. Miran Pflaum je priznanje Mirka Šubica prejel za izjemne dosežke na področju konserviranja-restavriranja, raziskovanja in predstavljanja dediščine starega Egipta
 
Mag. Miran Pflaum, konservatorsko-restavratorski svetnik, se v Narodnem muzeju Slovenije že vrsto let posveča ohranjanju, preučevanju in predstavljanju arheološke dediščine starega Egipta. Svoje konservatorske in restavratorske posege je povezal v celoto in jih s soavtorji predstavil javnosti z razstavami, predavanji, delavnicami in katalogi.
Po uvodnem preučevanju sodobnih praks v strokovni literaturi in onservatorsko-restavratorskih laboratorijih, ki postavljajo svetovne standarde za konserviranje in preučevanje dediščine starega Egipta, je organiziral preliminarne naravoslovne raziskave ter konserviranje-restavriranje polikromirane lesene krste in površine ovojev posmrtnih ostankov svečenika z imenom Isahta oziroma A-keswy-ta. Poskrbel je, da je bila mumija s krsto po zaključenem posegu shranjena v posebej zanjo izdelani zatesnjeni razstavni vitrini v dušikovi atmosferi z uravnavano relativno vlago. Snovno sestavo propadajočih grobnih dodatkov iz egipčanske fajanse je raziskoval z naravoslovnimi analitskimi metodami in ob tem preučeval izvirne, danes pozabljene tehnike. Uspelo mu je poustvariti pozabljeno tehniko egipčanske fajanse, svoja spoznanja pa je v praksi predstavil na več delavnicah za širše občinstvo, konservatorje-restavratorje in pedagoge v Narodnem muzeju Slovenije.
 
 
Egipčansko zbirko Narodnega muzeja je primerjal z zbirkami po svetu ter poskrbel za njeno celostno obravnavo in primerno predstavitev strokovni in širši javnosti s konservatorsko-restavratorskega in drugih vidikov. Predstavljal jo je s predavanji, članki in tremi razstavami, katerih avtor ali soavtor je bil.
Za sistematično, poglobljeno in predano delo na staroegipčanski zbirki je Društvo restavratorjev Slovenije podelilo mag. Miranu Pflaumu priznanje Mirka Šubica za leto 2017.