SPOROČILO ZA JAVNOST: Nagrado Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo je prejela dr. Neva Trampuž Orel

Torek, 19. decembra 2017

Slovensko arheološko društvo je danes podelilo odličja za leto 2016.
Nagrado Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo je prejela dr. Neva Trampuž Orel, sodelavka Narodnega muzeja Slovenije v pokoju, za izjemne dosežke na področju arheometrije. Rezultati arheometričnih raziskav, ki jih je vodila, so odstrli povsem nove poglede na razvoj prazgodovinske metalurgije ter hkrati gospodarskega potenciala in trgovine tega območja v bronasti dobi. 
 
Neva Trampuž Orel je bila od leta 1973 do upokojitve leta 2012 zaposlena v Narodnem muzeju Slovenije kot kustosinja za prazgodovinska obdobja. Z razstavo Bronasta doba na Slovenskem (Narodni muzej Slovenije, 1987) je vpeljala nov koncept arheoloških razstav v slovenski prostor: na tej razstavi so bili prvič pri nas sistematično predstavljeni izsledki naravoslovnih znanosti pri raziskavah bronaste dobe, razstavo pa je obogatilo veliko rekonstrukcij.
Dr. Neva Trampuž Orel se je nato usmerila v interdisciplinarne raziskave bronaste dobe, in sicer je na področju arheometrije orala ledino v slovenski arheološki stroki. Z natančnimi analizami elementne sestave kovinskih izdelkov je raziskovala tehnološke postopke v prazgodovinski metalurgiji. Tesno je sodelovala z raziskovalci z Univerze v Ljubljani, Kemijskega inštituta in Metalurškega inštituta v Ljubljani. Pri raziskavah artefaktov iz pozne bronaste dobe je prišla do ključnih novih spoznanj: prazgodovinski metalurgi so imeli visoko specializirano znanje, saj so kovine pri izdelavi zlitin uporabljali namensko. Tako se npr. zlitine, iz katere so bili izdelani srpi, po vsebnosti kositra bistveno razlikujejo od tistih, iz katerih so bili narejeni meči in sulice. Skozi čas se je sestava elementov in nečistoč v zlitinah spreminjala, kar dokazuje uvajanje novih metalurško-tehnoloških postopkov. Še eno pomembno spoznanje raziskav je, da smemo nekaterim bakrenim in bronastim izdelkom pripisati vlogo predmonetarnih sredstev. 
Dr. Neva Trampuž Orel se je svojim raziskovalnim delom uveljavila na mednarodno področju. Vabljena je bila na mednarodna strokovna srečanja, njeni članki pa so bili objavljeni tudi v vodilnih mednarodnih strokovnih revijah. S svojimi znanstveno-raziskovalnim delom, objavljenim v številnih znanstvenih revijah in monografijah, se znanstveno delo dr. Neve Trampuž Orel uvršča v vrh evropske arheometrije.
 
Iskreno čestitamo!