NENAVADNI LJUBITELJI KNJIG. Poškodbe na starejšem knjižnem gradivu

Na ogled od 3. do 30. septembra 2018 v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije

Knjigam škodujejo različni klimatski dejavniki, človek s svojim nespoštljivim ravnanjem in škodljivci. Srečamo se z raztrganinami, madeži od vlage, lisičjimi pegami, sledmi glodavcev in insektov. Dezinsekcija je bila sicer opravljena že ob selitvi iz starih v nove knjižnične prostore, vendar veliko dragocenega gradiva še potrebuje dodatne konservatorske posege. Zaščita vsega gradiva je strokovno zelo zahtevna naloga in hkrati velik finančni zalogaj.
 
Avtor vitrine: Iztok Močevnik.
 
Vitrina meseca je brezplačno na ogled v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v njenem odpiralnem času.