KOPTSKE TKANINE V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE

Občasna razstava, na ogled od 3. oktobra 2019 do 31. maja 2020 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova
 
Med najstarejši tekstil v zbirkah Narodnega muzeja Slovenije sodijo slikovite tkanine, ki so jih med 3. in 10. stoletjem našega štetja stkali Kopti, krščansko prebivalstva Egipta. Izdelane so iz lanu ali volne, zanje pa so značilne žive barve. So eden najizrazitejših segmentov koptske umetnosti. Poleg fragmentov oblačil so se ohranili predvsem deli zastorov, pregrinjal in blazin. Koptske tkanine so dočakale današnje dni zahvaljujoč običaju, da so umrle pokopavali oblečene oziroma pokrite z blagom, ki v grobnicah in grobovih zaradi suhega podnebja ni propadlo.
 
Narodni muzej Slovenije že od leta 1890 hrani zbirko 52 koptskih tkanin, ki sodi med bolje ohranjene tovrstne zbirke v Evropi. V preteklosti je bila zbirka strokovno obdelana in publicirana leta 1962, nikoli pa ni bila v celoti predstavljena javnosti na razstavi. Na Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije smo se odločili, da zbirko koptskih tkanin ponovno strokovno obdelamo s sodobnimi znanstvenimi tehnikami in metodami, ovrednotimo ter v obliki razstave in razstavnega kataloga leta 2019 prvič strnjeno predstavimo javnosti.
 
Fragment koptske tkanine, 5.–6. stoletje, severni Egipt, lan in volna, hrani Narodni muzej Slovenije. Fotografija: Tomaž Lauko
 
 
 
 
Prihajajoča razstava o koptskih tkaninah povezuje slikovite predmete izpred več stoletij, mojstrstvo strokovnjakov danes in ustvarjalnost mladih za prihodnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konservatorsko-restavratorska delavnica za tekstil, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študentke Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete UL.
 
Fotografiji: Blaž Gutman