ZGODOVINSKE IN UMETNOSTNE ZBIRKE

logo

Od 3. decembra 2008, Metelkova

Po domala dvestotih letih zbiranja vsakovrstnih predmetov, ki so se izdelovali in uporabljali na naših tleh in so značilni in pomembni za Slovenijo in Slovence, je od leta 2008 odprta stalna študijska razstava izbranega gradiva. Na ogled je v novi stavbi Narodnega muzeja Slovenije Metelkova.

Na ogled je nova razstava Glasbila: ta so bila sicer v manjšem obsegu na ogled že v okviru razstave Elipse umetnosti + glasbe.

V prvem nadstropju se obiskovalci lahko seznanijo z razvojem sedežnega in shrambnega pohištva ter ur in svetil v Sloveniji od 16. stoletja naprej, s pivskim posodjem in drugimi muzealijami iz stekla, keramike in porcelana, z devocionalijami in zapuščino sabljača Rudolfa Cvetka. V drugem nadstropju so študijske zbirke starega orožja in kovine, sakralnega tekstila, igrač, zapuščina telovadca Borisa Gregorke ter slikarska zbirka, dopolnjena z izbranimi glasbenimi inštrumenti. Na razstavi je več kot dva tisoč petsto predmetov, za katere skrbijo sodelavci Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije.

Sprehod skozi zbirke je zanimiv prav za vsakogar. Avtentične muzealije govorijo o načinih življenja in dela na Slovenskem skozi zadnjih pet stoletij, o ustvarjalnosti in spretnosti naših prednikov in pomenijo neizčrpen vir navdiha za nove generacije. Mnogi eksponati so povezani z znamenitimi možmi in ženami ter z mesti, vasmi in gradovi po vsej državi. Pred obiskovalcem se razprostre izjemna pestrost zvrsti, oblik in okrasov, materialov in tehnik izdelave, ki so se spreminjali skozi kulturno zgodovino od gotike, renesanse, baroka, rokokoja in klasicizma do empira, bidermajerja, historizma, secesije, art dekoja in modernizma.

Ob razstavi je izšel tudi pregledni vodnik.
 

Na ogled so zbirke:

 • Galerija stolov + svetil
 • Slavnostni banket (zbirka keramike in stekla)
 • De voto (devocionalije)
 • Sokolski telovadec & atlet (športnik in trener Boris Gregorka)
 • Galerija omar + ur
 • Vojska čuva sedem zakladov (kovina in orožje)
 • Sakralni tekstil
 • Vse za otroka
 • Prvi slovenski olimpionik (športnik in trener Rudolf Cvetko)
 • Elipse umetnosti + glasbe (slike in glasbeni inštrumenti)
    

SODELAVCI


Preberi več ...

Vodja projekta
doc. dr. Mateja Kos

Avtorji
dr. Jasna Horvat (slike in glasbila)
mag. Darko Knez (devocionalije)
doc. dr. Mateja Kos (keramika in steklo; slike in glasbila)
dr. Tomaž Lazar (igrače)
dr. Maja Lozar Štamcar (pohištvo, ure in svetila)
mag. Goja Pajagič Bregar (sakralni tekstil)
mag. Jože Podpečnik (športni zbirki)
dr. Matija Žargi (kovina in orožje)
dr. Maja Žvanut (igrače)

Oblikovalki
Polona Zupančič in Mojca Turk

Restavriranje
Oddelek za konserviranje in restavriranje NMS:
Damijan Jesenovec
Irma Langus Hribar
mag. Gorazd Lemajič
Nataša Nemeček
Igor Ravbar
Janja Slabe
mag. Goja Pajagič Bregar

Razstavna oprema
ALU Komen d.o.o.

Postavitev razstave
RPS d.o.o., Ljubljana

Po stalni razstavi zgodovinskih in umetnostnih so organizirana redna vodstva, splošna in specialna, odvijajo se predavanja in delavnice.
Podrobnosti so objavljene v koledarju in v mesečnem programu prireditev.