ZAKLADI NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE

2Od junija 2004 do aprila 2014 v Narodnem muzeju Slovenije

Na razstavi je predstavljen izbor predmetov od kamene dobe do srednjega in novega veka, ki spadajo med najpomembnejše ali najdragocenejše iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije.

 

Posebej je prikazano izjemno arheološko najdišče, reka Ljubljanica, ki je glede na količino, vrsto in odlično ohranjenost najdb (okoli 5500 v NMS) prava zakladnica zgodovine. Izbrani predmeti so dragoceni po svojem materialu, izdelavi, oblikovanosti ali ohranjenosti, med njimi so tudi takšni, ki so izjemni v svetu, Evropi, Sloveniji oziroma v našem muzeju. Nekateri eksponati pa so bili zaklad oziroma dragoceni za ljudi, ki so jih uporabljali nekoč v preteklosti, tako zaradi uporabnosti in vrednosti kot tudi simbolno. Po drugi strani je posamičen predmet dragocen kot arheološki oziroma zgodovinski vir, to je kot dokument preteklosti, posebno, če izhaja iz konteksta, s katerim lahko "pove" svojo lastno zgodbo iz davnine. Tako so na razstavi zbrani predmeti, ki so bili najdeni naključno ali pridobljeni na nestrokoven način, skupaj s predmeti, ki so bili odkriti pri arheoloških raziskavah in torej strokovno dokumentirani, konservirani in preučeni. Vsi so del naših muzejskih zbirk in hkrati del naše skupne kulturne dediščine.


 

Strokovna zasnova razstave in realizacija
Arheološki oddelek Narodnega muzeja Slovenije s sodelavci

Avtorji
Neva Trampuž Orel, Peter Turk, Janka Istenič, Timotej Knific, Tomaž Nabergoj, s sodelovanjem Alenke Miškec

Koordinator
Tomaž Nabergoj

Oblikovanje in računalniška obdelava
Roman Hribar, Miran Pflaum

Lektoriranje: Irena Avsenik Nabergoj

Prevodi: Barbara Smith-Demo

Fotografije: Tomaž Lauko in Igor Dolinar, Marko Habič, Srečo Habič, Jože Hanc, Katja Hrobat, Timotej Knific, Ciril Mlinar, Miran Pflaum, Nejc Saje, Marjan Smerke, Boris Vičič ter arhiv NMS

Risarske predloge: Roman Hribar in Peter Beus, Peter Conolly, Ida Murgelj, Igor Rehar

Priprava gradiva in dokumentacije: Polona Bitenc, Barbara Jerin

Konserviranje in restavriranje gradiva: Irma Langus, Gorazd Lemajič, Sonja Perovšek, Janja Slabe, Anita Virag, Zoran Milić

Drugi sodelavci: Veronika Pflaum, Boštjan Pogorelc, Igor Ravbar, Andrej Šemrov, Nika Veršnik

Redna javna vodstva po razstavi so vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 16 uri.