CD Prazvok davnine / A sound from the past

Ob 190. obletnici Kranjskega deželnega muzeja, 2011
Komplet vsebuje:
CD Prazvok davnine ter knjižico KITA, kitica, ptica, ptičica ...


 

CD Prazvok davnine (na voljo tudi v angleškem jeziku)

Inštrumentalist na repliki 60.000 let stare piščali: Ljuben Dimkaroski, Ljubljana/ Producent: Ljuben Dimkaroski/ Založnik: CPA d.o.o./ Snemanje in mix: Rudi Strnad, Brežice/ Zvočni posnetki slovenskih ptic: Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije/ Prevajanje: Živa Čižman/ Oblikovanje: Ana Šušteršič/ Fotografija: Jernej Valenčič/ Priprava za tisk: Aleš Vrbančič/ Tisk in izdelava zgoščenke: Racman d.o.o., Ljubljana.

KITA, kitica, ptica, ptičica ...

Uredili: Barbara Ravnik, Staša Tome/ Predgovor direktoric: Barbara Ravnik, Breda Činč Juhant, Bojana Rogelj Škafar/ Knjižici ob rob: Staša Tome, Tomi Trilar/ Neandertalčeva piščal iz Divjih bab: Neva Trampuž Orel/ Fotografije: Ivo Božič …(e tal.)/ Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011.

Cena: 18 EUR