Predavanje iz cikla "Prvi torek v mesecu": Ljubljanska škofija v času škofa Otona Friderika Buchheima (1641– 1664)

BuchheimTorek, 3. aprila 2012, ob 18. uri v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova

Predavanje dr. Marka Mugerlija (Gornjesavski muzej Jesenice)

Predavatelj bo predstavil podobo ljubljanske škofije, ki jo je dobil s pregledom vizitacijskih in sinodalnih zapisnikov, škofovih pisem ter matičnih knjig iz sredine 17. stoletja. Tega časa niso zaznamovale le posledice kuge in tridesetletne vojne, ampak tudi zanimiva dinamika urejanja cerkva in njihovega inventarja, reforma praznikov in prizadevanja za boljši nadzor nad življenjem duhovnikov in vernikov, pa tudi trud za izgradnjo ljubljanskega semenišča in dvig izobrazbene ravni. Pri tem sta pomembno vlogo odigrala Luka Knafelj in Janez Vajkard Valvasor: o njiju je avtor odkril tudi nekaj novih podatkov.

Vstop je brezplačen.

O predavatelju:

Dr. Marko Mugerli se je rodil leta 1976 na Jesenicah. Po maturi na Gimnaziji Jesenice leta 1995 se je vpisal na študij zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi leta 2000 je študij nadaljeval ter čez tri leta spisal magistrsko delo z naslovom Pomen in vloga izobrazbe v plemiškem stanu od 16. do 18. stoletja. 7. decembra 2011 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Cerkvene razmere v ljubljanski škofiji v času škofa Otona Buchheima (1641–1664). Objavil je več člankov v Zgodovini za vse, Zgodovinskem časopisu, v reviji Stati inu obstati, Jeseniškem, Kranjskogorskem in Kamniškem zborniku, Loških razgledih, jeseniški monografiji, v knjigi 100 let župnije Domžale ter v zborniku Reformacija na Slovenskem (ob 500 letnici Trubarjevega rojstva).
Kot kustos v Gornjesavskem muzeju Jesenice je izdal pet knjig in pripravil več stalnih in občasnih razstav.        

Ему и в голову не пришло, что надрывный кашель, разобравший всю компанию после "Женские секреты красоты" этого, мог быть "Мадрид" вызван не крошкой, попавшей не в то горло, а какой-то другой, более сложной причиной.

Каким-то непостижимым образом любовь победила "Семейный кодекс РФ" предопределенное Аззи проклятие.

Напомнил мне дипломата, который увидел, как к сейфу с секретными документами крадется дама под густой "The Venetian Contract" вуалью.

Я Марк Мараксон, начал он, и его голос "Полная энциклопедия кройки и шитья" разнесся по всей деревне.

Таким образом, первым ограничением являлись размеры и глубина сборочного отсека.

Дора "Малая энциклопедия трейдера" ведет его через порог, и он видит, что внутри все залито светом свечей.