Books

CATALOGI ET MONOGRAPHIAE

The Catalogi et Monographiae series comprises catalogues with summarised presentations of important archaeological sites, excavations and findings from different periods in the regions of Slovenia. The series has been published since 1955, but not every year. Recent numbers are also translated into one of the world languages. 
 
No. 43: Roman Military Equipment from the River Ljubljanica. Typology, Chronology and Technology
Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice. Arheološke in naravoslovne raziskave
Janka ISTENIČ
 
Co-author of Chapter Research using the methods of proton-induced X-ray emission (PIXE) and proton-induced gamma emission (PIGE): Žiga Šmit
 
25 x 33.5 cm, 394 pp., hardcover, text in English and in Slovenian, ISBN 978-961-6981-35-4.
Price: 58 EUR
 
More ...

The River Ljubljanica runs through central Slovenia; and it is an archaeological site of great richness and significance. The book presents the Roman military equipment from the Ljubljanica dating from the Republican period to the end of the Principate. It comprises 79 items: weapons, metal parts of military belts, military decorations and tools. Most of the artefacts are complete and very well preserved, which offers an excellent insight into their construction and production manner.
 
More than two thirds of the militaria originate from the riverbed between Vrhnika and the bend at Bevke, and less than a third from the considerably longer stretch between the said bend and Ljubljana. The author presumes that the high numbers of Roman militaria are mainly related to the activities at the harbours and control points along the river as well as to religious rituals performed before crossing the boundary of Cisalpine Gaul/Italy. This boundary was the limit of the cadastrated Roman land (ager limitatus) and was located presumably at the bend of Ljubljanica east of Bevke; upon the foundation of the colony of Emona, it became the boundary between the territories of that city and Aquileia.
 
The extensive Catalogue presents in detail the Roman military equipment from the River Ljubljanica; the pieces are presented in drawings, photographs and written descriptions.
 
Funding from the Ministery of Culture of the Republic of Slovenia and the Slovenian Research Agency.
 
 
 
 
Orders should be sent to: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Read more...

EXHIBITION CATALOGUES

In the past few decades, the National Museum has organized a series of exhibitions primarily focusing on the material from its own collections, although material from other museums in Slovenia has also been included. All these exhibitions have been accompanied by richly illustrated catalogues.


Katalog-naslovnica1UMETNOST IZ TOVARNE – KERAMIKA DEKOR
FACTORY-MADE ART – DECOR CERAMICS


Uredila Mateja Kos
2012, 23 x 30 cm, 79 str., 117 barvnih fotografij, ISBN 978-961-6169-77-6
Cena: 18,00 EUR

Katalog je izšel ob razstavi Umetnost iz tovarne – keramika Dekor.
Preberi več ...

Kazalo
Contents


Barbara Ravnik
Uvodna beseda
Preface

Breda Ilich Klančnik
Kako kultivirano je bilo »likovno polje« slovenske umetnosti v tridesetih letih 20. stoletja
How cultivated was Slovenia’s visual art field in the 1930s

Mateja Kos
Slovenska in evropska keramika
Slovene and Central-European ceramics

Nadja Zgonik
Umetniške osebnosti tovarne za fino keramiko Dekor
Artistic personalities at the Dekor Fine Ceramic Factory

Bogo Zupančič
Zgodovina tovarne Dekor in vloga njenih izdelkov pri opremi meščanskih stanovanj
The Dekor Factory and the role of its products in furnishing middle-class homes

Katalog razstavljenih predmetov
Catalogue

Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.

 
Read more...

SOURCES – PUBLICATIONS ABOUT THE SLOVENE MATERIAL CULTURE

Serija je začela izhajati leta 1994. V njej so predstavljeni rezultati raziskav s področja materialne kulture v različnih zgodovinskih obdobjih v Sloveniji.  Njen namen je ovrednotiti materialne ostanke iz preteklosti in določiti njihov pomen kot zgodovinskega vira v primerjavi s pisanimi viri. V njej predstavljamo materialne zbirke, ki jih hrani Narodni muzej, osredotočili pa se bomo tudi na posamezne aspekte materialne kulture Slovencev. V pripravi so dela, ki obravnavajo medalje in medaljone, sakralni tekstil, beloprstena keramika in zbirka srednjeveškega stekla v Narodnem muzeju Slovenije.
 

naslovka10. Zbirka slik Narodnega Muzeja Slovenije
Jasna Horvat in Mateja Kos
2011, 16,7 x 23,4 cm, 287 strani, ISBN 978-961-6169-75-2
Cena: 30 €

Predstavitev zbirke slik Narodnega muzeja Slovenije je objava fonda. Objavljeno gradivo je kot vir namreč namenjeno nadaljnjemu preučevanju, saj prinaša predvsem podatke, ki so že skoraj sto devetdeset let razdrobljeni v različnih arhivih in posameznih sklopih, predvsem pa predstavlja slike, ki so bile desetletja skrite v depojih.

Preberi več ...

Jan Amos Komensky je v leta 1658 izdani enciklopediji Orbis pictus zapisal, da slike razveseljujejo oko in krasijo sobe. Njegova opredelitev zelo ustrezno označuje zbirko slik Narodnega muzeja Slovenije. Ta ima namreč poleg estetskega in umetniškega predvsem  zgodovinski pomen. Poleg tega zbirka sloni še na enem interpretativnem nivoju: vsa dela so bili nekoč sestavni deli bivališč, skupaj z ostalo opremo ubrana v celoto. Ponujajo tudi možnost za študij stanovanjske opreme, okusa in mode preteklih obdobij. 
Velik del zbirke – ta obsega časovno obdobje od 16. do sredine 20. stoletja - sestavljajo portreti za slovenski prostor pomembnih mož in žena, predstavnikov posameznih plemiških in meščanskih družin ter portreti drugih oseb, ki so v preteklosti živele na naših tleh. V njej najdemo slike vladarjev, plemičev, cerkvenih dostojanstvenikov, pesnikov, pisateljev, narodnih prebuditeljev, gospodarstvenikov, znanstvenikov in drugih.

This publication comprises a presentation of the almost complete body of paintings in the holdings of the National Museum of Slovenia. It does not aim to be an art historical study or an interpretation of the works of art; rather it is principally intended to be a scholarly source for further examination and study, since it brings together in one place data that has been scattered in various archives under different classification systems for almost 190 years, and above all, reproduces paintings that had lain hidden in storerooms for decades.
What does the National Museum of Slovenia’s collection of paintings comprise today? A very fitting description of it can be found in Jan Amos Komensky’s article “Paintings Delight the Eye and Adorn Rooms” in his 1658 “encyclopedia” Orbis pictus. In addition to its aesthetic and artistic significance, the collection is primarily of historical importance. It has yet another interpretive dimension: all the works included in it had been part of households at one time, integrated with other furnishings. Thus the works provide an opportunity to study household furnishing and décor – the tastes and the fashions of past periods.
A large part of the collection, spanning the period from the 16th through the mid-20th centuries, is comprised of portraits of distinguished men and women, representatives of the nobility and well-to-do bourgeois families, and other notable figures who lived on Slovenian territory at some point. Thus we can find paintings of heads of state, noblemen, church dignitaries, poets, writers, patriots, industrialists and businessmen, scientists and scholars, children, and others.

Kazalo
 • Mateja Kos: Zbirka slik v Narodnem muzeju Slovenije
 • Mateja Kos: Josip Mantuani in umetnostna zbirka Deželnega muzeja
 • Jasna Horvat: narodni muzej – Narodna galerija: Odstop umetnin iz muzejskih zbirk v letih 1933 – 1934
 • Jasna Horvat, Mateja Kos: Katalog zbirke
 • Izbrana literatura
 • Kratice
 • Seznam razstav
 • Irma Langus Hribar, Žiga Šmid: Preiskave barvnih pigmentov z metodo PIXE
 • Seznam slik, izročenih Narodni galeriji – izpis iz inventarnih knjig NMS
Contents
 • Matja Kos: The Collection of Paintings at the National Museum of Slovenia
 • Mateja Kos: Josip Mantuani and the Art Collection of the Provincial Museum
 • Jasna Horvat: The National Museum – The National Gallery: artwoks from the National Museum's collections transferred in 1933–1934
 • Jasna Horvat, Mateja Kos: Catalogue of the Collection
 • Selected literature
 • Abbreviations
 • List of exhibitions
 • Irma Langus Hribar, Žiga Šmid: Investigations of Paint Pigments by the PIXE method
 • List of paintings transferred to the National Gallery of Slovenia – copied from the inventory registers of the National Museum of Slovenia


Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si

Read more...

VODNIKI PO RAZSTAVAH

There are no translations available.

Priročni vodniki so idealni spremljevalci za ogled razstav, saj praktična oblika omogoča enostavno uporabo, strnjeno besedilo pa poda ravno prav informacij za prijetno popotovanje skozi čas.

DR. JANEZ DRNOVŠEK. Razstava ob 10. obletnici smrti dr. Janeza Drnovška

DR. JANEZ DRNOVŠEK. Exhibition commemorating the 10th anniversary of the death of Dr Janez Drnovšek

Besedilo / Text: Darko Knez, Tomislav Kajfež

2018, 20,5 x 25,5 cm, 32 str., barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-25-5
Cena: 5 EUR

Vodnik je izšel v sodelovanju s Cankarjevo založbo ob razstavi Dr. Janez Drnovšek.

 

Read more...

EDUCATIONAL MATERIAL

Ziva-naslovnica1ŽIVA IZ MUZEJA: Živa in praBled
Besedilo: Žiga X. Gombač
Ilustrator: Ivan Mitrevski
Cena: 9,99 EUR

Živa iz muzeja je knjižna zbirka za osnovnošolce. Živine knjige bodo skozi barvit tekst in številne ilustracije mladim na zabaven, a poučen način predstavljale izbrane trenutke slovenske zgodovine.

Prva knjiga nosi naslov Živa in praBled ter odgovarja na vprašanja, kdo so bili bronastodobni prebivalci ob jezeru, kakšen je bil njihov vsakdan, navade in kdo je krojil njihovo usodo. V zgodbi ima veliko vlogo tudi nedavno odkrit zlati našivek.
Preberi več ...

Nad Bledom je grad in v gradu muzej. In v tem sicer tihem muzeju včasih tudi na ves glas vpijejo. Na primer takrat, ko ob Blejskem jezeru najdejo izjemno pomemben in še bolj vreden zlat predmet. Tega so prinesli k Živini mami, ki ga je v splošni zmedi pozabila na svoji mizi. Živa, ki je bila ravno tedaj pri njej na obisku, si ni mogla pomagati, da ga ne bi pogledala od blizu.
Verjeli ali ne, najstarejši zlat predmet iz Slovenije jo natanko v tej knjigi odnese daleč nazaj v prazgodovino.

Read more...

ARGO - Journal of Slovene Museums

ARGO. ČASOPIS SLOVENSKIH MUZEJEV

Glasilo za arheologijo, zgodovino umetnosti in muzeologijo (do 1964), nato glasilo za antiko in zgodnji srednji vek, zgodovino umetnosti in muzeologijo. Izdajati ga je začel Narodni muzej v Ljubljani. Leta 1971 je postal informativno glasilo za muzejsko dejavnost, izdajatelju pa sta se pridružila Skupnost muzejev Slovenije (1971) in Društvo muzealcev (1979).

Read more...

MONOGRAPHS


naslovnica_bled1000BLEJSKI GRAD – 1000 let prve omembe
Uredil Marko VIDIC
2011, 247 str., 20 x 26 cm, trda vezava, ilustr., ISBN 978-961-269-539-2
Cena: 19,50 EUR

Ob tisočletnici prve omembe Blejskega gradu je izšla knjiga, v kateri je petnajst avtorjev različnih strok predstavilo njegov pomen, zgodovino in nove poglede nanj. Zbornik so izdali in založili Muzejsko društvo Bled, Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled.

Preberi več ...


Vsebina
 • Srečo Vernig: Uvodnik
 • Peter Štih: Tisoč let od prve omembe Blejskega gradu (1011–2011) in začetki blejskega gospostva škofov iz Briksna
 • Matjaž Bizjak: Blejski grad in gospostvo pod upravo rodbine Kraig
 • Katja Škrubej: Sodne prisege kmetov gospostva Bled
 • Josef Gelmi: Odnosi med Briksnom in Bledom
 • Matevž Novak, Miloš Bavec: Geologija Grajskega hriba
 • Timotej Knific: Grajski hrib in blejska krajina v davnini
 • Nika Leben: Prenove Blejskega gradu skozi stoletja
 • Ivan Stopar: Blejski grad na starih upodobitvah
 • Janez Fajfar: Sliki Bleda z okolico iz leta 1775
 • Janko Rožič: Tisočletni (g)rajski zid
 • Tomaž Nabergoj: Muzejska razstava na Blejskem gradu
 • Marjan Zupan: Znameniti obiskovalci Bleda in Blejskega gradu
 • Vido Kregar, Ferdo Šerbelj: Pešpot z Bleda v Briksen
Read more...

SITULA. DISSERTATIONES MUSEI NATIONALIS SLOVENIAE

There are no translations available.

Serija je bila osnovana leta 1957 in vsebuje sinteze s področja prazgodovinske ter antične arheologije, numizmatike, epigrafike in antične zgodovine. Vse publikacije so v slovenščini in v celoti prevedene v enega od svetovnih jezikov.
 

44Št. 44: Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan
uredniki: Martina Blečić, Matija Črešnar, Bernhard Hänsel, Anja Hellmuth, Elke Kaiser, Carola Metzner-Nebelsick
2007, 304 x 247 mm, 902 str. - ISBN 978-961-6169-53-0 
Cena: 75 EUR

Preberi več ...
Vsebina / Inhaltsverzeichnis

-Stane Gabrovec Biba Teržan - šestdesetletnica 7
-Bernhard Hänsel Zum Geleit 9
-Tabula gratulatoria 13
-Bibliografija / Bibliographie Biba Teržan 17
-Seznam magistrskih del in doktorskih disertacij nastalih pod mentorstvom dr. Bibe Teržan
/ Verzeichnis der von dr. Biba Teržan betreuten Magisterarbeiten und Dissertationen 27
-Darko Komšo Nakit na području Istre od paleolitika do neolitika 31
-Mihael Budja The Dawn of Ceramics 41
-Brunislav Marijanović Kultni riton s Crnog vrila - prilog problematici kultnih ritona u neolitiku istočnog Jadrana 57
-Dimitrij Mlekuž Who were the Cyclopes? Odyssey and Neolithic, Eneolithic and Bronze Age Pastoralists of the East Adriatic Coast and Dinaric Alps 69
-Andrej Starović Contextual Analysis of the Vinča Signs in Serbia: Symbols of Neolithic Spoken Language? 83
-Paul Gleirscher Frühes Kupfer und früher Kupferbergbau im und um den Ostalpenraum 93
-Irena Šavel Ženski grobovi iz bakrenodobnega grobišča pri Krogu 111
-Elke Kaiser Wagenbestattungen des 3. vorchristlichen Jahrtausends in der osteuropäischen Steppe 129
-Anton Velušček Figuralna vaza s kolišča pri Igu, Ljubljansko barje, Slovenija The figural Vase from the Pile-Dwelling near Ig, Ljubljansko barje, Slovenia 151
-Bernhard Hänsel Das Gießeropfer - zu einer Hortfundgruppe der Bronzezeit in Südosteuropa 169
-Mike Teufer Zu bronzezeitlichen Tulpendarstellungen in Zentralasien und im Iran 183
-Peter Turk Bronasti polnoročajni meč iz Jabelj v osrednji Sloveniji A bronze Solid-Hilted Sword from Jablje in Central Slovenia 209
-Andrej Gaspari Drugi bronastodobni meč iz Blejskega jezera pri Mlinem (Gorenjska, Slovenija) The second Bronze Age Sword from Lake Bled near Mlino (Gorenjska, Slovenia) 231
-Anthony Harding Contrast and congruence in weaponry deposition in the Balkans 1200-900 BC 249
-Gerhard Tomedi Das Depot vom Moosbruckschrofen am Piller und seine vermeintlichen Datierungsprobleme 259
-Louis D. Nebelsick Die Grenze. Rituell denotierte Grabenstrukturen der späten Bronzezeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet 267
-Margarita Primas Spinnwirtel im Grab - zum Symbolgehalt einer Beigabe 301
-Zlatko Videski Religious Beliefs of the Late Bronze Age in the Territory of Republic of Macedonia 313
-Matija Črešnar Wooden house construction types in Bronze Age and Early Iron Age Slovenia 321
-Marko Mele, Branko Mušič Naselbinske strukture iz starejše železne dobe na Hajndlu pri Ormožu - arheološka izkopavanja in geofizikalne raziskave 341
-Philip Mason Črnomelj - A complex late prehistoric settlement and its hinterland 357
-Maja Kašuba Zur Entstehung der Basarabi-Kultur in Osteuropa 369
-Dubravka Balen-Letunić Novi prikaz japodskog ratnika iz okolice Gračaca A new Representation of a Iapodian Warrior from the Gračac Area 381
-Fritz Eckart Barth, Otto H. Urban Neues zur Schwertscheide von Hallstatt 391
-Mario Gavranović Eisenzeitliche Bestattungssitten in Donja Dolina - Beispiele der sekundären Bestattung 405
-Tereza Belanová, Radoslav Čambal, Susanne Stegmann-Rajtár Die Weberin von Nové Košariská - Die Webstuhlbefunde in der Siedlung von Nové Košariská im Vergleich mit ähnlichen Fundplätzen des östlichen Hallstattkulturkreises 419
-Alexandrine Eibner Thron - Schemel - Zepter. Zeichen der Herrschaft und Würde 435
-Franziska Heimann Kontakte in der Späthallstattzeit - Soziale und chorologische Untersuchungen zu Paukenfibeln und deren Auswirkung auf die chronologische Bewertung der Späthallstattzeit 453
-Anja Hellmuth Neues zum "Bogenschützengrab" aus Libna 465
-Sneža Tecco-Hvala Women from Magdalenska gora 477
-Mitja Guštin, Burut Križ Lady and her Attire. Reflections of Status and Cult in Grave 30/4 from Ivanec near Družinska vas 491
-Andrej Preložnik Japodska princesa z Libne? Ženska knežja oprava iz Špilerjeve gomile 2 na Libni 505
-Christiano Iaia Elements of female jewellery in Iron Age Latium and southern Etruria: identity and cultural communication in a boundary zone 519
-Nuccia Negroni Catacchio Le vesti sontuose e gli ornamenti. Monili d'ambra e di materie preziose nelle tombe feminili di eta orientalizzante e arcaica in Italia 533
-Rastko Vasić Kneginje Centralnog Balkana 557
-Dragi Mitrevski Pogrebuvanja na svešteničkite vo železno vreme vo Makedonija Priestess Burials of the Iron Age in Macedonia 563
-Jutta Kneisel Die gegürtete Frau - Versuch einer Trachtrekonstruktion 583
-Judith Lücke Das Lappenbeil im mittleren Alpenraum als Motiv in bildlichen und plastischen Darstellungen 597
-Kristina Mihovilić Brončani stamnoi iz Nezakcija 613
-Sebastian Müller Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Vrádište - Untersuchungen zur Grabausstattung und Beigabenstrukturierung 623
-Sabine Pabst-Dörrer Zur sozialen Implikation der früheisenzeitlichen Frauentrachten von Vergina in Zentralmakedonien 643
-Strahil Temov An Iron Age Burial in Macedonia 657
-Barbara Teßmann Körbchenanhänger im Süden - Göritzer Bommeln im Norden. Eine vergleichende Studie zu einem späthallstattzeitlichen Anhängertyp 667
-Serena Vitri, Susi Corazza, Giulio Simeóni Un pendaglio con simbolo solare da Misincinis di Paularo 695
-Carola Metzner-Nebelsick Pferdchenfibeln - Zur Deutung einer frauenspezifischen Schmuckform der Hallstatt-und Frühlatenezeit 707
-Janez Dular Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe 737
-Maša Sakara Sučević Konjički na kolesih. Izvor, namembnost in simbolika 753
-Primož Pavlin Železnodobne najdbe z Graca pri Selih pri Zajčjem Vrhu Iron Age Finds from Grac near Sela pri Zajčjem Vrhu 759
-Milorad Stojić Grupni nalaz bronzanih posuda iz IV veka pre n.e. na lokalitetu Rgajski grad u selu Rgaje kod Prokuplja 769
-Otto-Herman Frey Über die Ostalpen zur Keltiké. Beziehungen zwischen der Situlen-/Este-Kunst und dem Latene A-Kreis 777
-Dunja Glogović, Marko Menđušić O nalazima staklenih zrnaca tipa Adria na južnoliburnskom području On Glass Beads finds of the Adria Type in the South Liburnian Area 789
-Nives Majnarić Pandžić Brončani srednjolatenski nakit iz Vukovara ukrašen plastičnim i pseudo filigranskim stilom Middle La Tene Bronze Jewellery from Vukovar decorated in Plastic and Pseudo-filigree Style 797
-Petar Popović Nakit iz Krševice 813
-Borislav Jovanović Srebrne naušnice u nakitu ranog latena Srednjeg Podunavlja Silver Earrings in Jewellery of the Early La Tene Period in the Middle Danube Region 821
-Dragan Božič Silver Jewellery of Iron Age Women in the Friuli Plain and in the Soča Region 829
-Blagoje Govedarica Bare Münze oder wer war Ballaios 843
-Viktor Lilčić Early numismatic finds from three Pelagonian Towns 849
-Vera Bitrakova Grozdanova Macedonian shield from Bonče 863
-Antonio Jakimovski The Macedonian Type of Lamps 875
-Ursula Brosseder Fremde Frauen in Ivolga? 883
-Bojan Djurić Predrimske forme na nagrobniku iz Mrzlega Polja pri Ivančni Gorici 895

Naročilo sprejema: blagajna[@]nms.si
Read more...

More Articles...