Guided Tours, Lectures and Workshops

NAPOLEON IN ILIRSKE PROVINCE

There are no translations available.

Torek, 2. februarja 2010, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

6Predavanje mag. Jožeta Podpečnika

Predavatelj - avtor razstave Pod Napoleonovim orlom. 200 let ustanovitve Ilirskih provinc - bo predstavil nastanek Ilirskih provinc v kontekstu Napoleonove evropske politike.
Read more...

SOŠKA FRONTA V JULIJSKIH ALPAH

There are no translations available.

Torek, 5. januarja 2010, ob 18. uri, narodnem muzeju Slovenije Metelkova

sf1Predavanje Matije Turka

Predavatelj bo ob diapozitivih skozi ostanke vojaških položajev, vojnih obeležij in spomenikov predstavil dogajanje na visokogorskem delu soške fronte med Mrzlim vrhom in Rombonom.
Read more...

LJUBLJANICA IN DRUGE VODE V SLOVENSKEM LJUDSKEM IZROČILU

There are no translations available.

Torek, 6. januarja 2009, ob 18. uri, Narodnem muzeju Slovenije Prešernova

France Prešeren, Povodni mož (Prešernova družba; ilustr. Jelka Reichman)Predavanje Dušice Kunaver

Dušica Kunaver, sicer prof. angleščine in ruščine v pokoju iz Ljubljane, je odlična poznavalka slovenskega ljudskega izročila.
Read more...

ARHITEKTA FRANCE IN MARTA IVANŠEK - K boljšemu bivanju starejših

There are no translations available.

Torek, 3. marca 2009, ob 18. uri, Narodni muzej Slovenije Prešernova

Dom upokojencev na Taboru v Ljubljani_Foto MalesicPredavanje Martine Malešič

V času naraščanja števila starejšega prebivalstva in s tem tudi povečane gradnje domov ter varovanih stanovanj se v ospredje postavlja vprašanje, kako starejšim urediti njihovo domovanje.
Read more...

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE PREJME FAKSIMILNI NATIS ICONOTHECE VALVASORIANE

There are no translations available.

Torek, 7. aprila 2009, ob 19. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

1-Iconotheca ValvasorianaFundacija Janeza Vajkarda Valvasorja bo Narodnemu muzeju Slovenije podarila faksimilni natis Iconothece Valvasoriane.
Read more...

Page 200 of 207