Vodstva, predavanja, delavnice

Janez Vajkard Valvasor - Raziskovalec 17. stoletja

2-ValvasorTorek, 6. decembra 2011, ob 18. uri v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

Predavanje Tine Istinič, mlade raziskovalke

Letos mineva 370 let od rojstva Janeza Vajkarda Valvasorja.
Več ...

"D'EGITTO": primer egiptomanije v opusu slikarja Franca Kavčiča/Cauciga

Torek, 4. oktobra 2011, ob 18. uri v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

Predavanje_egipt_malaPredavanje Vesne Kamin Kajfež (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper)

Med risbami Franca Kavčiča/Cauciga (Gorica, 1755-Dunaj, 1828), ki posnemajo antične umetnine, je tudi nekaj risb z egipčanskimi motivi.
Več ...

INDUSTRIJSKA KOVINSKA PODJETJA V LJUBLJANI - njihov vzpon in propad

Torek, 7. junija 2011, ob 18. uri v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

litozelezne parkovne klopi strojne tovarne in livarne v ljubljani, il slovenec 1931 mordaPredavanje dr. Matije Žargija

Predavatelj bo spregovoril o industrijskih kovinskih podjetjih v Ljubljani, ki so svoje blago izdelovala strojno in v velikih serijah, zato jih že lahko imenujemo tovarne.
Več ...

EGIPTOMANIJA ALI OBUJENI EGIPT: Nekaj primerov egiptomanije na Slovenskem

Torek, 3. maja 2011, ob 18. uri, Narodni muzej Slovenije - Metelkova

Skrinjica_malaPredavanje magistra arheologije Tomislava Kajfeža

S popularnim izrazom egiptomanija označujemo prisotnost staroegipčanske kulture v umetnosti Evrope od antike do danes.
Več ...

PETDESETA - SLOVENSKO OBLIKOVANJE

Torek, 5. aprila 2011, ob 18. uri, Narodni muzej Slovenije Metelkova

074Predavanje muzejske svetnice dr. Maje Lozar Štamcar

V petdesetih letih so se naši starejši in mladi arhitekti in drugi ustvarjalci z novim optimizmom za nove razmere lotili snovanja pohištva in interierjev, keramike, tekstila, kovine, stekla, nakita, grafičnega oblikovanja, fotografije, scenografije in kostumografije.
Več ...

OBLIKOVALEC POHIŠTVA NIKO KRALJ: Značilnosti njegovega dizajna in vpliv dejavnikov iz okolja

Torek, 7. decembra 2010, ob 18. uri, Narodni muzej Slovenije – Metelkova

Niko KraljPredavanje doc. dr. JASNE HROVATIN, u.d.i.a.

Predavateljica bo spregovorila o Kraljevem posebnem odnosu do lesa, prilagojenosti tehnologijam in nenehnem iskanju inovativnih rešitev.
Več ...

KRANJSKA IZ 19. STOLETJA V SLIKAH

Torek, 2. november 2010, ob 18. uri, v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

borovnicaPredavanje dr. Matije Žargija

Cesarsko-kraljevi arhiv je knjižna zbirka, ki jo je med letoma 2000 in 2004 izdajala dunajska Arhivska založba. Poleg Kranjske s Primorjem je zajela tudi druge dele Avstro-Ogrske, Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko, Slovaško, Lombardijo in Galicijo.
Več ...

OD TRISULA DO MAKALUJA - V spremstvu boginje

Torek, 7. septembra 2010, ob 18. uri v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

TrisulPredavanje Dušice Kunaver

Predavateljica bo spregovorila o pripravah na prvo slovensko himalajsko odpravo na indijski Trisul ter o ponosu našega naroda ob spremljanju te poti in alpinističnih uspehov odprave.
Več ...

GRAD BRDO PRI LUKOVICI SKOZI STOLETJA

Torek, 1. junija 2010, ob 18. uri v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova

Grad BrdoPredavanje Mitje Potočnika

Grad je s svojim skoraj šeststoletnim obstojem izredno pomemben narodni in kulturni spomenik - ne le na občinski, temveč tudi na državni ravni.
Več ...

Stran 99 od 104