Projekti

Strateški projekt "Arheološki parki severnega Jadrana" PArSJAd

O PROJEKTU

Projekt zajema skupno arheološko dediščino obale severnega Jadrana, od emilijskega do slovenskega primorja. Skupaj devet partnerjev – trije slovenski in šest italijanskih – si je za triletno obdobje (2010–2013) zadalo naslednje naloge:
  • realizacija načrtovanih sistemov kulturnih, arheoloških in naravnih entitet in njihova medsebojna povezava z namenom vsesplošne in najširše dostopnosti vsakomur,
  • izmenjava izkušenj na področju arheološke didaktike, oblikovanje baze primerov prakse ter oblikovanje najustreznejšega modela arheološke didaktike
  • oblikovanje virtualnega arheološkega parka,
  • realizacija pilotskih projektov za povečanje dejavnosti na izbranih območjih, kar konkretno pomeni ureditev izbranih lokacij na način, da bodo te dostopne najširši javnosti,
  • učinkovita promocija dejavnosti in popularizacija arheoloških parkov in arheološke dediščine.
     
Več ...

Tridimenzionalni posnetki predmetov (3D)

Projekt oddelka za arheologijo, 2010
V letu 2010 je bilo posnetih nekaj predmetov iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije. 3D skeniranje in obdelavo datotek je sponzorsko izvedlo podjetje MFC.2 iz Ljubljane. Ob posameznih slikah so kratka besedila z osnovnimi podatki o izvoru, časovni opredelitvi in pomenu predmetov. Izbrani muzejski predmeti so na ogled na stalni razstavi Narodnega muzeja Slovenije.
Več ...

Delavnica optične koherenčne interferometrije

Projekt oddelka za konserviranje in restavriranje, 2008

Ljubljana, 14. november 2008, 8.30 - 19.45, NMS - Metelkova

(predavatelji Vivi Tornari, Eirini Bernikola, Eleni Kouloumpi, Gerd Guelker, Austin Nevin)
Več ...

Raziskovalni program Premična arheološka dediščina: arheološke in arheometrične raziskave

Projekt oddelka za arheologijo, 2006

(RP P6-0283; 1.1. 2004- 31. 12. 2008), finansira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), vodja J. Istenič

Stran 4 od 14