Projekti

Raziskovalni projekt Arheološki viri za zgodovino Pustega gradu nad Lipnico

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

(odgovorna nosilka Katarina Predovnik z Oddelka za arheologijo FF, T. Nabergoj sodelavec), trajanje 2003-2004

Raziskovalni projekt Arheometalurške raziskave prazgodovinskih kovin: rudni viri in tehnologija

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

Trajanje projekta 2001-2004 (odgovorna nosilka N. Trampuž Orel)

Bilateralno sodelovanje Madžarska-Slovenija (2004-2005)

Projekt oddelka za arheologijo, 2004

Projekt št. BI-HU/04-05-002 Naravoslovni pristopi v arheologiji: obdelava kovin in kosti v prazgodovini (odgovorna nosilka v Sloveniji N. Trampuž Orel)

Sodelovanje pri raziskovalnem programu: Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč

Projekt grafičnega kabineta, 2004

(Raziskave materialne kulture na Slovenskem) (financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004 - 2008).

Stran 8 od 14