Dogodki

Mednarodni dan muzejev

V ponedeljek, 18. maja 2009 praznujemo Mednarodni dan muzejev. Prost vstop v Narodni muzej Slovenije – Prešernova in Narodni muzej Slovenije – Metelkova, ki bo izjemoma ta ponedeljek odprt! Brezplačni so tudi javna vodstva in prireditve. Večina publikacij Narodnega muzeja Slovenije bo na voljo s popustom.
(Plačljiv je le ogled razstave Ljubljanica - kulturna dediščina reke.)
Več ...

Mednarodni dan družin

Petek, 15. maj 2009: MEDNARODNI DAN DRUŽIN: prost vstop za družine! (Plačljiv le vstop na občasno razstavo Ljubljanica - kulturna dediščina reke).

Predstavitev novih publikacij Narodnega muzeja Slovenije

V četrtek, 14. maja 2009, ob 10. uri bo v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova predstavitev novih publikacij:

  • ­Dragan Božič, Late La Tene-Roman Cemetery in Novo mesto / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu (Narodni muzej Slovenije: Katalogi in monografije 39; 2008);
  • Keltske študije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in Honour of Mitja Guštin (uredili G. Tiefengraber, B. Kavur in A. Gaspari; Editions Monique Mergoil: Protohistoire européenne 11; 2009);
  • Srednji vek / Mittelalter (uredil M. Guštin; Narodni muzej Slovenije in Inštitut za dediščino Sredozemlja, UP ZRS, Založba Annales; 2008).

Vabljeni!

Predavanje Severno od mikenskega sveta

caska-Marvinci_malaV sredo, 6. maja 2009, ob 11. uri bo v Narodnem muzeju Slovenije – Prešernova predavanje z naslovom SEVERNO OD MIKENSKEGA SVETA. Konec bronaste in začetek železne dobe v Makedoniji. Predava prof. dr. Dragi Mitrevski.

Sprememba v delovnem času muzeja

V četrtek, 30. aprila 2009, bo Narodni muzej Slovenije – Prešernova izjemoma odprt le do 18. ure. Narodni muzej Slovenije je 27. aprila ter 1. in 2. maja zaprt.

V dar bomo prejeli faksimilni natis Valvasorjeve grafične zbirke

2-ValvasorV torek, 7. aprila 2009, ob 19. uri bo Narodni muzej Slovenije od Fundacije Janeza Vajkarda Valvasorja prejel v dar faksimilni natis Valvasorjeve grafične zbirke Iconotheca Valvasoriana. Vabimo na slavnostno prireditev ob predaji v Narodni muzej Slovenije – Metelkova.

Izšla je knjiga Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu

Izšla je nova knjiga v seriji Katalogi in monografije: Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo: študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe avtorja Dragana Božiča.

Stran 69 od 76