Service for Movable Legacy and Museums

Služba za premično dediščino in muzeje

There are no translations available.

logo-sluzbaSlužba za premično dediščino in muzeje je bila ustanovljena z namenom doseči dolgoročne in kvalitetne strategije razvoja slovenskih muzejev, da bi svojim obiskovalcem lahko ponudili najboljšo javno kvaliteto in evropske dimenzije svojega delovanja. Služba je profesionalni vezni člen med financerjem in izvajalci javne službe v slovenskih muzejih. Služba ima svoj sedež v Narodnem muzeju Slovenije in jo financira Ministrstvo za kulturo RS.

Področja delovanja in odgovornosti Službe

There are no translations available.

  • Koordinacija med Ministrstvom za kulturo in slovenskimi muzeji.
  • Profesionalizacija in standardizacija muzejskega dela.
  • Analiza stanja v slovenskih muzejih.
  • Daljnovidna strategija razvoja muzejske politike, varstva premične in žive kulturne dediščine.
  • Koordinacija sofinanciranja muzejev z namenom doseči odmevne skupne muzejske projekte in njihova predstavitev v javnosti.
  • Spodbujanje vseh nivojev izobraževanja tako profesionalnih profilov kot uporabnikov storitev.
  • Dvigovanje zavesti s področja muzejskega dela v širši javnosti.
  • Služba si bo prizadevala za usklajevanje mednarodnega sodelovanja in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami na visoko profesionalnem nivoju.

Naloge Službe za premično dediščino in muzeje (po zakonu ZVKD-1)

There are no translations available.

Read more...

Aktivnosti

There are no translations available.

Program Vodenje muzejev / Museum Leadership Programme

Evalvacija slovenskih muzejev in galerij (2009)

Kontakt

There are no translations available.

Za vse informacije v zvezi z delovanjem Službe za premično dediščino in muzeje se obrnite na Majo Hakl Saje:

E: maja.hakl.saje[@]nms.si; T: +386 1 24 14 416