Javna naročila

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Sanacija in funkcionalna obnova razstavnih dvoran NMS v prvem nadstropju muzejske stavbe na Prešernovi cesti 20 v Ljubljani.

31.7.2013

Razpisna dokumentacija je priložena tukaj.

Stran 5 od 5