Public Procurements

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Storitve izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja

There are no translations available.

17. 5. 2017

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

    Obrazec 8-1 (PDF)
    Obrazec 8-1 (Word)

Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti (PDF)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Dobava električne energije za obdobje julij 2017–december 2020

There are no translations available.

19. 5. 2017

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (pdf)
    Razpisna dokumentacija (Word)

Pooblastilo za SODO (pdf)

Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti (pdf)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Knjigoveške storitve

There are no translations available.

30. 10. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Čiščenje objekta NMS – Metelkova

There are no translations available.

14. 10. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

15. 10. 2015

Popravljeni obrazec 6b (PDF)
Popravljeni obrazec 6b (Word)

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

There are no translations available.

16. 9. 2015

Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi služnosti, ki bo sklenjena med Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije, ki jo zastopa direktorica Narodnega muzeja Slovenije, mag. Barbara Ravnik kot predstojnica upravljavca nepremičnine v državni lasti, in Elektrom Ljubljana, podjetjem za distribucijo električne energije, d.d.

Besedilo namere (pdf)

Page 2 of 4