Javna naročila

JAVNO NAROČILO: Dobava in montaža razstavne opreme

6. 2. 2014

Priloge:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

2. Tehnična dokumentacija (PDF)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Nabava trgovinskih vrečk za obdobje treh let

20. 1. 2014

Priloge:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

2. Tehnične specifikacije (PDF)

JAVNO NAROČILO: Dobava električne energije za obdobje 2014–2016

10. 1. 2014

Priloge:

Razpisna dokumentacija (PDF).
Razpisna dokumentacija (Word).

Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov (PDF).

Naročnik Narodni muzej Slovenije je na podlagi utemeljenih pripomb ponudnika, ki jih je le-ta navedel na Portalu javnih naročil, spremenil razpisno dokumentacijo na obrazcih OBR-3 in OBR-8.

Popravljena razpisna dokumentacija (20. 1. 2014) (PDF).
Popravljena razpisna dokumentacija (20. 1. 2014) (Word).
Spremenjena obrazca OBR-3 in OBR-8 (20. 1. 2014) (Word).

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Sanacija in funkcionalna obnova razstavnih dvoran NMS v prvem nadstropju muzejske stavbe na Prešernovi cesti 20 v Ljubljani.

31.7.2013

Razpisna dokumentacija je priložena tukaj.

Stran 4 od 4