Javna naročila

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Dobava in montaža razstavne opreme za razstavo Železna doba

26. 5. 2017

Priloge:

1. Razpisna dokumentacija (pdf)
    Razpisna dokumentacija (Word)

    Obrazec OBR-3.1 (pdf)
    Obrazec OBR-3.1 (Word)   

2. Tehnična dokumentacija (pdf, 5,2 MB)

Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti (pdf)
   

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Storitve izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja

17. 5. 2017

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

    Obrazec 8-1 (PDF)
    Obrazec 8-1 (Word)

Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti (PDF)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Dobava električne energije za obdobje julij 2017–december 2020

19. 5. 2017

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (pdf)
    Razpisna dokumentacija (Word)

Pooblastilo za SODO (pdf)

Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti (pdf)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Knjigoveške storitve

30. 10. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Čiščenje objekta NMS – Metelkova

14. 10. 2015

Prilogi:

1. Razpisna dokumentacija (PDF)
    Razpisna dokumentacija (Word)

15. 10. 2015

Popravljeni obrazec 6b (PDF)
Popravljeni obrazec 6b (Word)

Stran 2 od 5