Razpisi delovnih mest

Objava prostih delovnih mest

21.21.2017

Narodni muzej Slovenije objavlja prosta delovna mesta za raziskovalno delo na programu P6-0282 Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS): 
 
1. Kustos z doktoratom (m/ž) – za raziskovalno delo na raziskovalnem programu v obsegu 208 ur letno, zaposlitev je za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure tedensko.
    Opis delovnega mesta
 • Raziskave muzejskega gradiva za potrebe izvedbe raziskovalnega programa
 • Priprava znanstvenih objav
    Pogoji za zasedbo
 • Doktorat znanosti s področja zgodovine
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 
2. Kustos z doktoratom (m/ž) – za raziskovalno delo na raziskovalnem programu v obsegu 208 ur letno, zaposlitev je za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s krajšim delovnim časom od polnega 4 ure tedensko.
    Opis delovnega mesta
 • Raziskave muzejskega gradiva za potrebe izvedbe raziskovalnega programa
 • Priprava znanstvenih objav
    Pogoji za zasedbo
 • Doktorat znanosti s področja metalurgije
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 
3. Kustos z doktoratom (m/ž) – za raziskovalno delo na raziskovalnem programu v obsegu 829 ur letno, za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s krajšim delovnim časom od polnega 32 ur tedensko.
V preostalem delu zaposlitve pomoč pri izvedbi programa Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost (OZUU) Narodnega muzeja Slovenije zaradi povečanega obsega dela.
    Opis delovnega mesta
 • Preučevanje muzejskega gradiva
 • Raziskovalno delo in priprava objav v okviru raziskovalnega programa
 • Strokovna podpora Oddelku za zgodovino in uporabno umetnost
 • Sodelovanje pri pripravi nove stalne zgodovinske razstave
    Pogoji za zasedbo
 • Doktorat znanosti s področja zgodovine
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 
4. Kustos (m/ž) – za delo strokovnega in tehničnega sodelavca na raziskovalnem programu v obsegu 195 ur letno (293 izvajalskih ur), za določen čas od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2023 s polnim delovnim časom.
V preostalem delu zaposlitve pomoč pri izvedbi programa Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost (OZUU) zaradi povečanega obsega dela.
    Opis delovnega mesta
 • Sodelovanje pri izvajanju raziskovalnega dela na programu
 • Strokovna in tehnična podpora raziskovalcem
 • Sodelovanje pri pripravi vmesnih in končnega poročila
 • Sodelovanje pri pripravi nove stalne zgodovinske razstave
 • Urejanje depojev OZUU
 • Urejanje in obdelava s tem povezane dokumentacije
 • Sodelovanje pri pripravi nove stalne zgodovinske razstave
    Pogoji za zasedbo
 • Visokošolska izobrazba oz. bolonjska II. stopnja s področja zgodovine
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
    Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo
 • Vpis v register raziskovalcev pri ARRS
 • Zaželene izkušnje z muzejskim delom (vodenje skupin, delo na dokumentaciji …)
 
Prijave sprejemamo do 29. 12. 2017 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Objava prostega delovnega mesta

24. 7. 2017

Narodni muzej Slovenije objavlja 2 prosti delovni mesti:

Muzejski vodnik (m/ž), za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom.

Opis delovnega mesta:
 
         Delo z obiskovalci
 • Samostojen sprejem, vodenje in nadzor obiskovalcev
 • Vodenje evidence obiska in obiskovalcev
 • Sprejemanje in koordinacija najavljenih obiskov
 • Vodenje po razstavah
 • Informiranje obiskovalcev
 • Drugo delo z obiskovalci (informiranje, izvedba evalvacij obiskovalcev)
 • Demonstriranje uporabe interaktivnih pripomočkov in naprav obiskovalcem
 • Nadzor delovanja in obveščanje o delovanju interaktivnih naprav na razstavah
 • Obveščanje o stanju prostorov za obiskovalce in opozarjanje na potrebo po popravilih
         Ostala strokovna dela
 • Predlaganje izboljšav storitev za obiskovalce (dostopi, informacijske točke, dokumenti ipd.)
 • Sodelovanje pri anketiranju in študijah obiskovalcev
Pogoji za zasedbo:
 • Srednješolska izobrazba (družboslovna, humanistična, naravoslovna, tehnična smer)
 • Dobro znanje angleškega jezika
 • Osnovna računalniška znanja
Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo:
 • Organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost svetovanja
Prijave sprejemamo 28. 07. 2017 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Objava prostega delovnega mesta

24. 7. 2017

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

Kustos (m/ž), za določen čas od 01. 08. 2017 do 31. 12. 2017, s krajšim delovnim časom od polnega, 20 ur tedensko:

 1. za delo strokovnega in tehničnega sodelavca na raziskovalnem programu P6-0282 Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem) v obsegu 15 % zaposlitve,
 2. v preostalem delu zaposlitve pomoč pri izvedbi programa Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost (OZUU) zaradi povečanega obsega dela v obsegu 35 % zaposlitve.

Razpisna dokumentacija (pdf)

Opis delovnega mesta:

 • Sodelovanje pri izvajanju raziskovalnega dela na programu,
 • Strokovna in tehnična podpora raziskovalcem,
 • Sodelovanje pri pripravi nove stalne zgodovinske razstave,
 • Vodenje skupin po zgodovinskih razstavah,
 • Strokovno delo z gradivom s področja železarstva.
 
Pogoji za zasedbo:
 • Visokošolska izobrazba oziroma bolonjska II. stopnja s področja zgodovine,
 • Dobro znanje angleškega in nemškega jezika,
 • Osnovna računalniška znanja.
 
Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo:
 • Zaželene izkušnje z muzejskim delom (vodenje skupin, delo na dokumentaciji …).
 
Prijave sprejemamo do 29. 07. 2017 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Objava prostega delovnega mesta

14. 7. 2017

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

Strokovni sodelavec za delo na evropskem projektu (m/ž), za določen čas od 01. 08. 2017 do 31. 12. 2020, s polnim delovnim časom.


Podatki o projektu:

 • Interreg Slovenija-Hrvaška, Evropski sklad za regionalni razvoj
 • Projekt: Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma claustra Alpium Iuliarum  (št. SLO-HR78)
 • Trajanje projekta: 1.8.2017-31.1.2020 (30 mesecev)
 • Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Opis delovnega mesta:
 • Poročanje (vmesna in glavna poročila) v modulu eMS
 • Vodenje administracije in monitoring
 • Izdelava strokovnih in poljubnih vsebin na temo claustra Alpium Iuliarum
 • Vzpostavljanje arheoloških poti  na terenu (geocaching …)
 • Vodstva skupin
 • Arheološko terensko delo
 • Koordiniranje dela podizvajalcev

Pogoji za zasedbo:
 • Visokošolska izobrazba s področja zgodovine in arheologije
 • Dobro znanje angleškega in hrvaškega jezika
 • Zahtevna računalniška znanja
 
Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo:
 • Izkušnje z delom na mednarodnih projektih na področju poročanja in vodenja administracije
 • Izkušnje z muzejskim delom (vodenje skupin, izdelava poljudnih vsebin, promocija)
 • Izkušnje na področju prezentacije (razstave, spletne strani, arheološke poti)
 • Okvirno poznavanje tematike projekta (claustra Alpium Iuliarum)
 
Prijave sprejemamo do 22. 07. 2017 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Objava prostega delovnega mesta

18.11.2016

Narodni muzej Slovenije objavlja prosto delovno mesto:

Kustos z doktoratom (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom 6 mesecev.

Pogoji za zasedbo:
 • doktorat znanosti s področja zgodovine in arheologije,
 • znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja.
Druga potrebna znanja oziroma drugi pogoji za zasedbo:
 • doktorat znanosti s področja materialne kulture zgodnjega srednjega veka.
Prijave sprejemamo do 24. 11. 2016 na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Stran 2 od 4